صاد خانه ارسال پیام اینستاگرام تلگرام اندیشوران RSS سایت علی صفدری در زمینه ادیان ملل و انسانها درسگفتارهای حسین و انسان حریصا ما و زرتشت درسگفتارهای ما و زرتشت نامه به پاپ letter to pope

 سایت انسان و ادیان

     سنایی در دوران حکومت غزنویان، که حاکمانی ترک تبار و سنی مذهب بوده اند می زیسته است. از همین رو باید درباره مذهب وی کمی توجه نمود و تامل کرد. مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب «سفینة البحار» درباره سنایی می نویسد: «السنایی هم ابوالمجد مجدود بن آدم الفارسی الغزنوی عالم عارف حکیم شاعر کامل زاهد یظهر من اشعاره انه کان شیعیا ولکن کان یتقی.»...

ادامه مطلب           

وادی السلام یادنامه علما

 ارسال پیام خانه اینستاگرام

وادی السلام یادنامه علما

 Podcast