صاد خانه ارسال پیام اینستاگرام تلگرام اندیشوران RSS سایت علی صفدری در زمینه ادیان ملل و انسانها درسگفتارهای حسین و انسان حریصا ما و زرتشت درسگفتارهای ما و زرتشت نامه به پاپ letter to pope

 سایت انسان و ادیان

     در روایتی از حضرت رضا علیه السلام چنین آمده است: هیچ کس نزد مشرکین مکه گناهش سنگین تر از گناه پیامبر اسلام نبود، زیر آنها بت می‌پرستیدند و رسول خدا با آنها مخالفت می‌کرد. هنگامی که آن حضرت به توحید دعوت کرد، بسیار بر آنها گران آمد و او را به گناه متّهم کرده و گفتید: گفتار تو، مبنی بر باطل بودن بت ها، یک دروغ بزرگ است ...
ادامه مطلب          

وادی السلام یادنامه علما

 ارسال پیام خانه اینستاگرام

وادی السلام یادنامه علما

 Podcast