آیین ما | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

صاد

     در روایتی از حضرت رضا علیه السلام چنین آمده است: هیچ کس نزد مشرکین مکه گناهش سنگین تر از گناه پیامبر اسلام نبود، زیر آنها بت می‌پرستیدند و رسول خدا با آنها مخالفت می‌کرد. هنگامی که آن حضرت به توحید دعوت کرد، بسیار بر آنها گران آمد و او را به گناه متّهم کرده و گفتید: گفتار تو، مبنی بر باطل بودن بت ها، یک دروغ بزرگ است ...

ادامه مطلب