صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari


    مقاله «جشن اخوت و برادر پیامبر» با موضوع بررسی سیر تاریخی ماجرای برادری در مدینه و عقد اخوت امیرالمومنین علی بن ابی طالب با رسول الله صل الله علیه و آله در سال 1388 نگاشته شده است.


Download

سایت انسان معاصر