صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari
 
سایت انسان معاصر

آبی ست آبرو که نیاید به جوی باز

از تشنگی بسوز و مریز آبروی خویش...

صائب تبریزی

۰ نظر ۱۱ فروردين ۹۹ ، ۲۲:۲۹
سایت انسان معاصر