صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «الوهیت عیسی» ثبت شده است


تثلیث ناباوران مسیحی / 4
کاستولین ؛ متاله پروتستان فرانسوی

     کاستولین* (1515 - 1563) متاله پروتستان فرانسوی نیز عقیده ای به تثلیث و الوهیت حضرت عیسی نداشت. او می گفت که صدها سال است مردم درباره مسیح و تثلیث بحث کرده اند و از این بحث ها نتیجه ای به دست نیامده است و شاید هیچگاه به دست نیاید؛ خلق و خوی مردم از این مباحث بهبود نمی یابد و آنچه ما بدان نیازمنیدم به کار بستن تعالیم مسیح است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Castellio
**