صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاریخ تباهی های مسیحیت» ثبت شده است


تثلیث ناباوران مسیحی / 8
جوزف پریستلی ؛ فیلسوف و مکتشف اکسیژن

     جوزف پریستلی (1733 - 1804) روحانی، فیلسوف و شیمی دان انگلیسی تبار و از اعضای انجمن سلطنتی بود که اکسیژن را کشف کرد. وی در کتاب «تاریخ تباهی های مسیحیت»** کفاره شدن مسیح و تثلیث را رد کرد و آنها را تباهی هایی دانست که با گذشت زمان مسیحیت را آلوده کرده اند. به عقیده او این آموزه ها در تعالیم و اندیشه مسیح و حواریون وجود نداشته و بعدا وارد مسیحیت شده است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Joseph Priestley

** History of the Crruptions of Christianity