صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

۱۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علی صفدری» ثبت شده است

     گفتم : اگر دو دوستِ یک مقتول بیایند و هر کدام گزارشی متفاوت از نحوه کشته شدن دوست شان بدهند، به نظرت حرف آنان را می توان قبول کرد؟

     گفت : بعید می دانم بتوان سخن شان را پذیرفت. یا هر دو دروغ می گویند و یا حداقل یکی از آن دو!

     گفتم : بیا برگردیم به ادامه گفتگویمان پیرامون کتاب مقدس. لوقا نویسنده یکی از انجیل های چهارگانه ادعا می کند که پس از کشته شدن مسیح، شخص صالحی از حاکم وقت اجازه گرفت و جسد وی را دفن کرد. در مقابل جناب یوحنا که صاحب انجیل است و از حواریون مسیح می باشد ادعا می کند که مسیح نه تنها به دست مرد صالح دفن نگردید، بلکه پس از کشته شدن بر روی صلیب، توسط همان یهودیان به خاک سپرده شد. اکنون چه کنیم با این دو گزارش متناقض؟!

     چشم در چشمم دوخته بود. حداقل یکی از این دو دروغ می گویند!

سایت انسان معاصر

     چند ساعتی بود وارد یکی از گروه های تلگرامی شده بودم که زیر نظر یکی از کشیش های سرشناس اداره می شد و چند کشیش هم که خود را شبان می خواندند مشغول بحث و گفتگو بودند.
     پرسیدم: آیا می توانم من هم یک سوال بپرسم؟
     عزیزان شبان گفتند بپرس!
     گفتم: به اعتقاد مسیحیت، قبل از آنکه مسیح به صلیب کشیده شود، تمام مردم گناهکار بوده و گناه اولیه پدر و مادر خود -یعنی آدم و حوا- را به دوش می کشیدند؛ تا آنکه مسیح برای گناهان ما فدا گردید و به صلیب کشیده شد و از آن پس ما دیگر گناهی نداریم. آیا درست است؟
     همگی گفتند: بله
     گفتم: به این ترتیب تکلیف کودکانی که قبل از فدای مسیح از دنیا رفته اند چیست؟ آیا همه آنها گناهکار بودند و به جهنم می روند؟
     از گروه اخراجم کرد.
سایت انسان معاصر

     وقتی در جامعه ای حرف­های بی­ سند باب شود، هرکس هرچه دلش بخواهد، بی ­سند و مدرک می­گوید و کسی نمی­ گوید: نحن ابناءالدلیل!

     یکی از حرف­هایی که این روزها عزیزان بی­ خدا نما در صفحات مجازی زیاد منتشر می ­کنند این است که: ابن سینا منکر وجود ذات خدا بوده است! البته این عزیزان حتی از بردن نام ابن­ سینا پرهیز کرده و او را پورسینا می خوانند.

     این سوال را زیاد از من پرسیده اند که جایی چنین مطلبی دیده ایم، نظر شما چیست؟

     یک نگاه ساده و کوتاه به کتاب های تاریخ، پاسخی روشن به ما می­ دهد. حتی یک نگاه گذرا به کتاب های خود ابن­ سینا و مقدمه های آن همه چیز را روشن می­ کند.

ابن سینا در مقدمه کتاب السیاسه اش می نویسد: «وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت و هو حسبی...». آیا چنین کسی می­ تواند منکر خداوند باشد؟!

اگر باز هم تردید داشتید، خودتان کمی جستجو کنید؛ فقط کمی!!

سایت انسان معاصر

      گفت : من به هیچ کدام از ادیان اعتقاد و اعتماد ندارم. هرچه جنگ و خونریزی بوده از صدقه سر همین ادیان است.

     گفتم : کاش حداقل یک سرچ کوچک در اینترنت انجام میدادی و بعد چنین ادعایی می کردی. بیشترِ آدم کشی ها و قتل ها و خونریزی ها به دست همین کسانی رخ داده که ضد دین بودند. تنها جنگ جهانی اول و دوم بیش از صد میلیون کشته برجای گذشت. اخراج آلمانها پس از جنگ جهانی دوم، تقسیم اراضی چین، قحطی مصنوعی چین در قرن نوزدهم، قحطی روسیه بعد از جنگ داخلی، جنگ شوروی در افغانستان، نسل کشی کامبوج، جنگ داخلی مکزیک، جنگ کره، جنگ ویتنام و غیره و غیره را هم سرچ کن و تعداد کشته هایشان را بخوان و ببین سربه فلک میگذارد. بانی این جنگ ها و خونریزی ها بی خدایان و ضدخدایان بوده اند. به هرچه می خواهی اعتقاد داشته باش و به هرچه می خواهی اعتقاد نداشته باش؛ اما کمی منصف باش...

     کاش به جای پاسخ، بهانه تراشی نمی کرد.

 

سایت انسان معاصر


اولی پرسید: اعضای خانواده بهاءالله همه به او ایمان داشتند؟

دومی پاسخ داد: برادر ایشون بهش ایمان نیاورد!

اولی گفت: آخه بهاءالله گفته هر کس منکر مراتب من باشد یا بُغض مرا داشته باشد حتما مادرش زنا کار بوده است - فقد دخل الشیطان علی فراش امّه - حالا به نظرت مادر بهاءالله زناکار بوده که برادرش به او ایمان نیاورده! اصلا خود بهاءالله فرزند فراش دیگر و مرد دیگری محسوب نمیشه؟!

دومی : !!!


سایت انسان معاصر