صاد

انسان معاصر | نوشته های علی صفدری در زمینه ادیان، ملل و انسانها

علی صفدری | Ali Safdari

     مقاله «اهلبیت در آثار دکتر شریعتی» به بررسی جایگاه اهل بیت علیهم السلام در نگاه دکتر علی شریعتی پرداخته و نقدی مستند بر اساس منابع اصیل و دست اول تاریخی و روایی ارائه می دهد. این مقاله در دی ماه 1388 به رشته تحریر درآمده است.


Download

سایت انسان معاصر


    مقاله «جشن اخوت و برادر پیامبر» با موضوع بررسی سیر تاریخی ماجرای برادری در مدینه و عقد اخوت امیرالمومنین علی بن ابی طالب با رسول الله صل الله علیه و آله در سال 1388 نگاشته شده است.


Download

سایت انسان معاصر